Компетенції

фахівців напряму

електротехніка та електротехнології

______________________

 

Інформація

для абітурієнтів

 

______________________

 

Про спеціальність та кафедру

______________________

 

Тематичні публікації

з енергетики та енергоефективних технологій

______________________

 

Посилання

на Інтернет-ресурс

з дисциплін кафедри

______________________

 

Енергозбереження, енергоефективність та інноваційні технології

______________________

 

Плани та звіти викладачів та кафедри

 

______________________

 

Інформація для випускників

 

______________________

 

 

 

 

 

Програма практичної підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»

 

Практична підготовка студентів проводиться за затвердженими програмами практик для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.93р. №93).

Практика проводиться після освоєння теоретичної частини професійної підготовки, у другому семестрі навчального року.

Вид практики на першому курсі – навчальна, тривалісттю три тижні.

Вид практики  на другому, третьому та четвертому курсі – виробнича, тривалісттю чотири, чотири й три тижні відповідно.

Згідно з начальним планом напряму підготовки  6.050701 «Електротехніка та електротехнології» кафедра здійснює керівництво практиками. Базами практик є ДВНЗ «Криворізький національний університет» та провідні підприємства міста.

Забезпечення програмами і базами практик представлено у таблиці 6.7.1.

Згідно з начальним планом спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» кафедра здійснює керівництво переддипломною практикою. Базами практик є провідні підприємства міста. Розробка систем електропостачання може проводитися для діючих і нових підприємствах (гірничозбагачувальних комбінатів, рудників, металургійних, машинобудівних заводів тощо), енергоємних виробництв, цехів, підрозділів (шахт, поверхневого комплексу рудника, кар'єрів, дробильних, збагачувальних, агломераційних, огрудкувальних фабрик тощо); енергоємних насосних і компресорних станцій; власних потреб електричних станцій тощо.

Вид практики – переддипломна, тривалістю чотири тижні.

Дипломне проектування  виконується для об'єктів зі складною системою електропостачання. Проектування бажано виконувати, як правило, для об'єктів з наявністю головної знижувальної підстанції (ГЗП).

Згідно з начальним планом спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» кафедра здійснює керівництво науково-дослідницькою практикою. Базою практики є ДВНЗ «Криворізький національний університет». Студенти знайомляться з специфікою виховного процесу, беруть активну участь в науковій та методичній роботі кафедри. Магістранти мають змогу підготувати та провести практичні, лабораторні та лекційні заняття, докласти проведені дослідження та розробки своїх кваліфікаційних робіт на наукових семінарах кафедри.

Професійна практична підготовка магістрів проводиться у відповідності з програмою науково-педагогічної практики, яка триває два тижні.

У звіті студент-практикант згідно з методичними рекомендаціями дає детальний аналіз виконаної роботи за визначеними розділами практики. Окрім цього, студент наводить результати своєї індивідуальної наукової та методичної роботи.

Керівництво практикою здійснюють керівники практики від університету. Контроль з боку університету проводиться керівниками від кафедри електропостачання та енергетично менеджменту та безпосередньо завідувачем кафедри.

Перевірка виконання програми проводиться у формі поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль виконують керівники від університету на основі зібраних матеріалів, передбачених програмою практики. Підсумковий контроль проводиться після представлення звіту з практики.

Проведення практики забезпечене методичною літературою, в якій чітко викладені задачі практики, форми та методи контролю проведення практики, методичні рекомендації щодо оформлення звіту з практики і та ін.

Таким чином, програма практичної підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціалістів та магістрів спеціальності 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)» відповідає вимогам нормативних документів і забезпечує необхідний рівень якості фахової підготовки.

 

№ з/п

Назва підприємства

Курс

Вид практики

Кількість студентів

1

КМЕС «НЕК Укренерго»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

3

1

2

2

ПАБ «ДТЕК Дніпроенерго»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

3

1

2

3

ВАТ «ЦГЗК»

(ЦСП) енергослужба

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

3

1

1

4

ВАТ «КЗРК»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

2

1

1

5

ЗАТ «Електроград»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

1

1

-

6

ВАТ «Констар»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

1

1

-

7

ВАТ «ПівдГЗК»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

3

2

1

8

ВАТ «ПівнГЗК»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

3

2

1

9

ВАТ «ІнГЗК» (ЦСП) енергослужба

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

-

1

1

-

10

ДПУ «Кривбаспроект»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

1

1

-

11

ВАТ «Електрозавод»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

1

1

-

12

ЗАТ «КЗГО»

ІІІ

ІV

V

виробнича

виробнича

переддипломна

переддипломна

1

2

1

-

 

 

 

 

Завідуючий кафедрою, професор,

доктор технічних наук,

лауреат премії

Президента України,

ЩОКІН Вадим Петрович

 

E-mail:

Shchokin@rambler.ru

 

Телефон кафедри:

 +38(056)409-0-634.

______________________

 

Технологічні партнери кафедри:

 

ЗАО "Нанософт"

 

 

ООО "АВМ-ампер"

 

 

ДП ВО «Київприлад»

 

 

Марокко,

Національний інститут електромеханіки

  

 

______________________

 

Розклад занять

та консультацій викладачів:

 

 

 

Інтернет-сторінки викладачів:

 

  д.т.н. Щокін В.П.

  д.т.н. Хорольський В.П.

  к.т.н. Цибулевський Ю.Є.

  к.т.н. Мельник О.Є.

  к.т.н. Константинов Г.В.

  Аніськов О.В.

  Агеєнко В.І.

  Харитонов О.О.

  Пархоменко Р.О.

  Михайленко О.Ю.

 

 

Інтернет-сторінки кураторів:

 

  к.т.н. Цибулевський Ю.Є.

  к.т.н. Мельник О.Є.

  к.т.н. Константинов Г.В.

  Аніськов О.В.

  Агеєнко В.І.

  Харитонов О.О.

  Пархоменко Р.О.

  Михайленко О.Ю.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

 

 

 
Домашня       |         Навчання      |         Наука      |         Кафедра       |         Технологічні партнери      |
Copyright © Shchokin Vadym. All rights reserved.