Компетенції

фахівців напряму

електротехніка та електротехнології

______________________

 

Інформація

для абітурієнтів

 

______________________

 

Про спеціальність та кафедру

______________________

 

Тематичні публікації

з енергетики та енергоефективних технологій

______________________

 

Посилання

на Інтернет-ресурс

з дисциплін кафедри

______________________

 

Енергозбереження, енергоефективність та інноваційні технології

______________________

 

Плани та звіти викладачів та кафедри

 

______________________

 

Інформація для випускників

 

______________________

 

 

 

 

 

Кафедра була заснована в 1930 році. Протягом 30 років вона була єдиною електротехнічного профілю і мала назву «Гірнича електротехніка».

У витоків заснування кафедри стояв кандидат технічних наук, доцент С.Р. Маймин, який і був першим її завідуючим. В подальші роки кафедру очолювали кандидати технічних наук, доценти С.О. Тайц, Л.І. Полтава, М.Я. Дурнев, Ю.С. Петров, Л.В. Трубецков, М.І. Шулін, В.Ф. Щотка, В.С. Моркун та доктор технічних наук, професор О.М. Сінчук, кандидат технічних наук, доцент Ю.Я. Єпімахов.

Вручення Щокіну В.П. премії Президента України

Зараз кафедру очолює докт. техн. наук, професор, Лауреат премії Президента України в галузі науки і техніки ЩОКІН Вадим Петрович.

В 1961 році, внаслідок структурних змін, кафедра «Гірнича електротехніка» була поділена на дві: «Автоматизація виробничих процесів» та «Електрифікація гірничих підприємств». Остання і почала готувати гірничих інженерів-електриків. Сьогодні викладацький колектив кафедри складає 11 чоловік, серед яких доктор технічних наук, професор В.П. Щокін; кандидати технічних наук, доценти – О.Є.Мельник, Г.В. Константінов, Ю.Є.Цибулевський; старші викладачі – О.В. Аніськов, В.І. Агеєнко, О.О. Харитонов, Р.О. Пархоменко; асистент – О.Ю. Михайленко та лаборант Кострюченко А.С.

Викладачі проводять плідну учбову, наукову , науково-методичну і виховну роботу. За внесок в розвиток вищої освіти завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Ю.Я. Єпімахов і старший викладач В.І. Агеєнко нагороджені грамотою Міністерства освіти України «За сумлінну творчу працю, високі успіхи у підготовці кваліфікованих кадрів для народного господарства».

За вагомий внесок в розбудову вищої освіти України зав. кафедрою Щокін Вадим Петрович нагороджений грамотами Криворізької міської ради, Обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України.

У 2005 році Щокін В.П. отримав звання Лауреата премії Президента України в галузі науки і техніки.

Вручення Щокіну В.П. премії Президента України

За роки існування кафедри її викладачами видано більше 500 наукових праць, отримано більше 100 авторських свідоцтв, що свідчить про їх високий науковий рівень. Стажування викладачів кафедри здійснюється на провідних підприємствах енергопостачальної компанії «Дніпроенерго», з якою кафедра налагодила тісні стосунки. На сучасному етапі кафедра готує бакалаврів за напрямом «Електротехніка та електротехнології», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання», а також спеціалістів за спеціальністю «Енергетичний менеджмент».

З метою покращення підготовки інженерних кадрів та вдосконалення науково-дослідницької роботи викладачами та працівниками кафедри створена міцна лабораторна база з 9 самостійних лабораторій з відповідним методичним забезпеченням.

При кафедрі існує аспірантура, де здійснюється підготовка аспірантів за фахом «Електричні комплекси і системи». Кафедра намагається підтримувати тісні зв’язки з своїми випускниками, які сьогодні працюють на багатьох підприємствах України та світу, займаються науковою та викладацькою діяльністю, очолюють промислові підприємства.

 

 

 

Завідуючий кафедрою, професор,

доктор технічних наук,

лауреат премії

Президента України,

ЩОКІН Вадим Петрович

 

E-mail:

Shchokin@rambler.ru

 

Телефон кафедри:

 +38(056)409-0-634.

______________________

 

Технологічні партнери кафедри:

 

ЗАО "Нанософт"

 

 

ООО "АВМ-ампер"

 

 

ДП ВО «Київприлад»

 

 

Марокко,

Національний інститут електромеханіки

  

 

______________________

 

Розклад занять

та консультацій викладачів:

 

 

 

Інтернет-сторінки викладачів:

 

  д.т.н. Щокін В.П.

  д.т.н. Хорольський В.П.

  к.т.н. Цибулевський Ю.Є.

  к.т.н. Мельник О.Є.

  к.т.н. Константинов Г.В.

  Аніськов О.В.

  Агеєнко В.І.

  Харитонов О.О.

  Пархоменко Р.О.

  Михайленко О.Ю.

 

 

Інтернет-сторінки кураторів:

 

  к.т.н. Цибулевський Ю.Є.

  к.т.н. Мельник О.Є.

  к.т.н. Константинов Г.В.

  Аніськов О.В.

  Агеєнко В.І.

  Харитонов О.О.

  Пархоменко Р.О.

  Михайленко О.Ю.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

 

 

 
Домашня       |         Навчання      |         Наука      |         Кафедра       |         Технологічні партнери      |
Copyright © Shchokin Vadym. All rights reserved.