Підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

06 і 07 грудня 2022 року на кафедрі електропостачання та енергетичного менеджменту Криворізького національного університету відбувся успішний публічний захист випускних робіт магістрів групи СЕП-21м і ЗСЕП-21м, які здобували вищу освіту за освітньо-професійною програмою “Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів” зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Випускні роботи здобувачів відзначилися достатньо цікавими та наразі актуальними дослідженнями, як-от: максимальний струмовий захист в енергосистемах із децентралізованою генерацією; новітні способи передачі даних та зв’язку в системах електропостачання; моделювання показників надійності роботи силових трансформаторів; покращення системи управління конвеєрним транспортом та зменшення енерговитрат технологічного процесу на промислових підприємствах міста; аналіз ефективності обліку зниження працездатності електричних машин та обсягу й доцільності їхнього ремонту; застосування релейних захистів від дугового короткого замикання тощо.

Поміж кращих робіт слід виокремити наукові здобутки таких студентів, як Авласьонок К. І. (науковий керівник – Щокін В. П.), Синяк Б. А. (науковий керівник –  Цибулевський Ю. Є.), Іванов В. Є., Величко М. О. та Гарізан Г. А. (науковий керівник – Михайленко О. Ю.).

Робота Авласьонок К. І. під керівництвом д. т. н., професора кафедри ЕПЕМ Щокіна В. П. присвячена дослідженню ефективності та надійності функціонування дистанційного керування ЕС підстанції № 22 ПрАТ «ПівнГЗК» і мала на меті акцентувати на вдосконаленні СЕП згаданого підприємства міста.

Праця Синяка Б. А. (під керівництвом к. т. н., доцента кафедри ЕПЕМ Цибулевського Ю. Є.) «Дослідження конструкції та ефективності застосування релейних захистів від дугового короткого замикання в розподільних пристроях споживачів» висвітлила конструктивне використання запропонованої системи та позитивні отримані результати експерименту.

Технологію впровадження протоколу WIMAX на ПрАТ «ІнГЗК» для передачі даних та зв’язку в системах електропостачання запропонував у своєму дослідженні Іванов В. Є., виконаному під керівництвом к. т. н., доцента кафедри ЕПЕМ Михайленка О. Ю. Здобувач переконаний у доцільності протоколу WIMAX для економії, зважаючи на критичний стан інфраструктури в умовах воєнного часу.

Вивчення роботи силових трансформаторів дозволило студенту Величку М. О. виконати математичне моделювання показників надійності зазначеної електричної машини, що й було представлено в його науковому досліді, здійсненому під керівництвом к. т. н., доцента кафедри ЕПЕМ Михайленка О. Ю.

Цікавим видається натепер побутовим споживачам електроенергії та актуальним для промислових підприємств, що змушені працювати в нелегких умовах сьогодення через постійні «перебої» постачання електроенергії порівняльний аналіз використання сонячних електростанцій, наданий здобувачем Гарізаном Г. А.(науковий керівник – Михайленко О. Ю.) у роботі «Дослідження максимального струмового захисту в енергосистемах з децентралізованою генерацією».

У випускних роботах під керівництвом д. т. н., професора кафедри ЕПЕМ Щокіна В. П. Зайця Д. О. «Модернізація системи управління конвеєрним транспортом ПрАТ «ІнГЗК» з метою зменшення енерговитрат технологічного процесу транспортування сировини» та Савчука Д. В. «Розробка системи гальмівної рекуперації енергії рухомого складу КП “Швидкісний трамвай”» на прикладах функціонування конкретних механізмів приділено увагу зменшенню витрачання енергії та необхідності покращання технічного стану наявних машин. Савчуком Д. В. було надано конкретні пропозиції щодо економії енергії, що використовується рухомим складом  КП  «Швидкісний трамвай».

Результати спостереження Міни І. О. (науковий керівник – Цибулевський Ю. Є.) відтворено в доробку «Аналіз ефективності обліку зниження працездатності та оцінка обсягу ремонтних робіт електричних машин» ґрунтувалися на дослідженні роботи електродвигуна, що, на думку здобувача, обумовлено широким застосування  його на промислових підприємствах та виконанням ним значних обсягів роботи.

Під керівництвом к. т. н., доцента кафедри ЕПЕМ Михайленка О. Ю. роботу «Аналіз комутаційних перенапруг автоматичного вимикача 150 кВ» студент Шепелюк В. В. присвятив виконанню розрахунків та дослідженню формули, що впливає на здійснення протидії небезпечним повторним горінням дуги.

У всіх випускних роботах застосовується сучасне програмне забезпечення для моделювання СЕП використано, зокрема, пакети програмних комплексів ETAP Power LAB, MATLAB/Simulink та MATLAB/SimPowerSystems.

Вітаємо здобувачів з отриманням другого (магістерського) рівня вищої освіти та бажаємо реалізувати набуті знання у професійній діяльності!