Кафедра

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту, якій у 2021 році виповнилося 90 років, є однією з найстаріших кафедр Криворізького національного університету, що здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів електротехнічного профілю. Знання універсальних методів дослідження і проєктування електроенергетичних систем, практичні навички роботи із сучасним електрообладнанням та програмним забезпеченням, які здобувачі отримують під час навчання, дозволяють випускникам кафедри знайти перспективну й високооплачувану роботу на промислових та енергопостачальних підприємствах України та світу.

На сучасному етапі кафедра разом з іншими кафедрами електротехнічного факультету здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Кафедрою забезпечується викладання таких базових дисциплін: «Електропостачання», «Електричні апарати», «Електричні системи та мережі», «Електрична частина станцій та підстанцій», «Релейний захист та автоматика».

Кафедра також реалізує освітньо-професійну програму «Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з присвоєнням кваліфікації магістра з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Особливістю бакалаврських і магістерських програм є проходження практики на передових підприємствах регіону, зокрема ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПівдГЗК», ПрАТ «ЦГЗК», ПрАТ «ПІВНГЗК», ПрАТ «ІнГЗК», НЕК «Укренерго». Упродовж усього терміну навчання здобувачі отримують якісну підготовку з фундаментальних дисциплін, що дозволяє їм стати фахівцями з питань функціонування об’єктів електроенергетичних систем різного рівня і гарантовано отримати працевлаштування.

Основними видами діяльності випускників кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту є:

  • проєктування систем електропостачання підприємств та міст;
  • оптимізація режимів роботи наявних електроенергетичних систем та електричних мереж;
  • проєктування і конструювання електричних апаратів, електричної частини промислових установок та технологічного устаткування;
  • забезпечення монтажу, налагодження, випробування, технічного обслуговування і планування ремонту електроустаткування;
  • складання технічного завдання на створення нового й реконструкцію наявного обладнання;
  • розрахунки економічної ефективності від упровадження проєктних рішень;
  • розробка заходів з енергозбереження в умовах підприємств; – енергетичний менеджмент.

Глибокі знання в цих галузях дозволяють здобувачам після закінчення навчання в університеті займати посади провідних спеціалістів на промислових підприємствах, у компаніях-операторах передачі та розподілу електроенергії та установах енергетичного моніторингу, зокрема головних енергетиків підприємств, інженерів і керівників відділів енергетичних служб промислових підприємств, енергетиків виробництв і цехів, спеціалістів проєктних організацій, інспекторів енергетичних служб, інженерів і керівників відділів міських і магістральних електричних мереж, фахівців та керівників служб енергоменеджменту промислових підприємств, міськвиконкомів та райвиконкомів, викладачів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту здійснює підготовку зі спеціальності, яка є надійною перспективою наших випускників, основою державної та світової економіки.