Другий (магістерський) рівень

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту здійснює підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійною програмою «СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, МІСТ ТА ЛОКАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ» з присвоєнням кваліфікації магістра з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Термін навчання складає 1 рік 4 місяці.

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку фахівців, що здатні використовуючи сучасне електроенергетичне й електротехнічне устаткування, апаратне та програмне забезпечення, прикладні програмні комплекси комп’ютерного моделювання, системи автоматизованого проектування, здійснювати інноваційну діяльність при проектуванні, виробництві, експлуатації й оптимізації режимів роботи енергосистем, магістральних та розподільних електричних мереж, електричних станцій та підстанцій, а також відповідного енергетичного електрообладнання з метою підвищення ефективності їх роботи для забезпечення сталого розвитку електроенергетичного сектору регіону.Особливістю програми є проходження передатестаційної виробничої практики на передових підприємствах регіону, зокрема, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ПівдГЗК», ПрАТ «ЦГЗК»,ПрАТ «ПІВНГЗК», ПрАТ «ІнГЗК», НЕК «Укренерго».

Для вступу на навчання необхідно мати перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», другий (магістерський) рівень вищої освіти або освітньо-кваліфікаційній рівень спеціаліста з іншої спеціальності та скласти наступні вступні випробування:

 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови;
 2. Фахове вступне випробування.

Високий рівень потреби в наших випускниках на ринку праці підтверджується значним попитом на фахівців з електроенергетики найпотужнішими підприємствами регіону.

Згідно з класифікатором професій ДК003:2010 випускники, що отримали другий (магістерський) рівень вищої освіти, можуть виконувати такі види професійних робіт:

 • 2143.1 Молодший науковий співробітник (електротехніка)
 • 2143.2 Інженер-електрик в енергетичній сфері
 • 2143.2 Інженер-енергетик
 • 2143.2 Інженер-конструктор (електротехніка)
 • 2143.2 Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж
 • 2143.2 Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби
 • 2143.2 Інженер служби ліній енергопідприємства
 • 2143.2 Інженер служби підстанцій
 • 2143.2 Інженер служби розподільних мереж
 • 2143.2 Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж
 • 2143.2 Інженер з релейного захисту і електроавтоматики
 • 2143.2 Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж
 • 2149.2 Інженер із впровадження нової техніки й технології
 • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу
 • 2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу
 • 2419.2 Професіонал з інноваційної діяльності
 • 3113 Енергетик
 • 3113 Енергетик цеху