Історія

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту була створена в 1931 році. Протягом 30 років вона була єдиною кафедрою електротехнічного профілю в м. Кривий Ріг і на той час мала назву «Гірнича електротехніка». У 1961 році, унаслідок структурних змін, кафедра «Гірнича електротехніка» була поділена на дві, як-от: «Автоматизація виробничих процесів» та «Електрифікація гірничих підприємств». Остання і почала готувати гірничих інженерів-електриків.

У витоків заснування кафедри стояв кандидат технічних наук, доцент С. Р. Маймин, який і був першим її завідувачем. У подальші роки кафедру очолювали кандидати технічних наук, доценти С. О. Тайц, Л. І. Полтава, М. Я. Дурнев, Ю. С. Петров, Л. В. Трубецков, М. І. Шулін, В. Ф. Щотка, В. С. Моркун; доктор технічних наук, професор О. М. Сінчук, кандидат технічних наук, доцент Ю. Я. Єпімахов; доктор технічних наук, професор В. П. Щокін.

З 2020 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Михайленко Олексій Юрійович, автор понад 50 друкованих наукових праць, поміж яких є статті в наукометричних базах даних, монографії та патенти України.