Склад

МИХАЙЛЕНКО Олексій Юрійович

кандидат технічних наук, доцент,

завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

член групи забезпечення ОПП “Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів”

mykhailenko@knu.edu.ua


ЩОКІН Вадим Петрович

доктор технічних наук, професор,

професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

в.о. директора науково-дослідного гірничорудного інституту Криворізького національного університету

гарант ОПП “Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів”


МЕЛЬНИК Ольга Євгенівна

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

член групи забезпечення ОПП “Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів”

член групи забезпечення ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

melnyk@knu.edu.ua


ЦИБУЛЕВСЬКИЙ Юрій Євгенович

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

tsybulevsky@knu.edu.ua


ХАРИТОНОВ Олександр Олександрович

старший викладач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

khariton@knu.edu.ua


АНІСЬКОВ Олександр Володимирович

старший викладач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

aniskov@knu.edu.ua


ПАРХОМЕНКО Роман Олександрович

асистент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

parchom@knu.edu.ua


РАЧКОВСЬКА Любов Миколаївна

лаборант кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту