Склад

МИХАЙЛЕНКО Олексій Юрійович

кандидат технічних наук, доцент,

завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

член групи забезпечення ОПП “Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів”

mykhailenko@knu.edu.ua


ЩОКІН Вадим Петрович

доктор технічних наук, професор,

професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

директор науково-дослідного гірничорудного інституту Криворізького національного університету

гарант ОПП “Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів”


БАРАНОВСЬКА Міла Леонідівна

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту за внутрішнім сумісництвом

baranovska@knu.edu.ua


ЦИБУЛЕВСЬКИЙ Юрій Євгенович

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

член групи забезпечення ОПП “Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів”

tsybulevsky@knu.edu.ua


КОЛОМІЦ Ганна Валеріївна

старший викладач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту за внутрішнім сумісництвом

kolomits@knu.edu.ua


АНІСЬКОВ Олександр Володимирович

старший викладач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

aniskov@knu.edu.ua


ПАРХОМЕНКО Роман Олександрович

асистент кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

parchom@knu.edu.ua


РАЧКОВСЬКА Любов Миколаївна

лаборант кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту